Dutch Flag: Welcome to JC Dragon's Heart Europe Netherlands Jackie Chan’s Dragon’s Heart Europe (Netherlands)

Change Country: United Kingdom Flag: Click Here For JC Dragon's Heart Europe UK Website German Flag: Click Here For JC Dragon's Heart Europe Germany Website

Projecten

Kaart van Europa - JC Dragons Heart Europe

Europese Projecten

Project ‘Huis Madelief’

Met medewerking van het Gebiedscommissie Hoogvliet, heeft Stichting JC Dragon’s Heart Europe een nieuw project gestart in Hoogvliet. Het project heet “Huis Madelief”. Het gaat om ouderen die zelfstandig wonen, alleen zijn en weinig of geen sociale contacten hebben. Wij nodigen die mensen uit om een gezellig ochtend met ons en elkaar door te brengen in “Huis Madelief”. Locatie is: Tini’s Healing Zonnecentrum, adres: Bovensim 148, hoek Zetangel, Zalmplaat, Hoogvliet.

Wij bieden hen een gezellig praatje en een luisterend oor met koffie of thee en eventueel iets lekkers erbij. Zij kunnen boeken lenen uit onze mini bibliotheek of een gezellig film kijken of een spelletje doen. Er worden ook kleine uitstapjes georganiseerd o.a. naar de Kerstmarkt. Alles in overleg met de mensen zelf.

Dit alles wordt hen gratis aangeboden.

Wij zijn kleinschalig gestart. Voorlopig is het de bedoeling, om iedere 1e dinsdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur bij elkaar te komen. Ter zijner tijd willen wij uitbreiden naar twee keer per maand.

2 september jl. heeft onze opening plaats gevonden het was ontzettend gezellig!
De eerst volgende ochtenden worden gehouden op 7 oktober, 4 november en 2 december.

Wij hebben via het bewoners initiatief een mooi bedrag gekregen om dit project te starten, wij zijn daar ontzettend dankbaar voor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kitty Engelmoer, voorzitter stichting JC Dragon’s Heart Europe
Tel nr 06-10376511
Email: kitty@jcdragonshearteurope.nl en
Lies vd Perk-Zondag, coördinatrice, tel nr 010-4166831.

Bouw Een School Project

Jackie Chan’s Bouw Een School voor een Dollar Project heeft zich erg goed ontwikkeld in China.

Wij zijn nu bezig het project door middel van onze Dragon Kidz project in Europa en Afrika te introduceren. Naast het bestaande project willen wij een nieuw onderdeel aan het project toevoegen: Bouw een Droom !!

Jackie Chan - ScholenJackie Chan ontmoet leerkrachten en leerlingen bij een van zijn scholen

Hierin worden kinderen aangemoedigd vriendschap te sluiten met kinderen van andere culturen.

Wij zijn geïnteresseerd in het samenwerken met scholen om onze projecten te promoten en samen voldoende geld in te zamelen om zo onze doelstellingen te realiseren, het bouwen van scholen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren, door zelf fondsenwervingsactiviteiten te organiseren, hoe belangrijk het is om anderen die het minder goed hebben dan zij of in omstandigheden leven waar scholing niet anzelfsprekend is, te helpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

African Projects - JC Dragons Heart EuropeAfrican Children – Together, We Can Make A Difference!

Afrika Project

JC Dragon’s Heart Europe is verheugd om ons samenwerkingverband aan te kondigen met het Rwanden Orphans Project (ROP).

Wij zijn van mening dat door het verlenen van onze steun, wij hen echt kunnen helpen om een verschil in de vooruitzichten en in de uiteindelijke toekomst van de kinderen te bewerkstelligen.

Het Rwandan Orphans Project (ROP) – Verstrekt de basisbehoeften en het onderwijs voor ongeveer 100 aan de meest kwetsbare en verwaarloosde kinderen van Rwanda.

Sean Jones, ROP vrijwilliger zegt hierover:

‘De kinderen die door dit project geholpen worden zijn onder meer slachtoffers van de Genocide van 1994 geweest. Maar ook kinderen waarvan een of beide ouders zijn gestorven aan ziektes als aids of malaria en kinderen die getuige zijn geweest van de dood van een van hun ouders door huiselijk geweld. Wij vinden deze kinderen, in de straten van Kigali. Zij wassen zich in riolen, bedelen in drukke straten en worstelen om te overleven en gebruiken vaak drugs om de pijn van honger te verlichten.’

African Projects - Rwandan Orphans Charity - JC Dragons Heart EuropeRwandan Orphans Charity – ROP Begunstigden

‘Wij [Het Rwandan Orphans Project] bieden hen een plek waar zij stabiliteit en veiligheid, krijgen. Voorzien hun van regelmatige maaltijden, schone kleren, toegang tot medische behandeling en het allerbelangrijkste onderwijs. De belofte dat zij naar school kunnen gaan is wat een kind overtuigt om zich bij ROP aan te sluiten. Onze jongens hebben ons verteld dat terwijl zij op straat leefden, zij ‘normale’ kinderen in hun schooluniformen met schoolboeken samen met hun ouders naar school zagen gaan. Zij wisten dat het voor hun ook normaal zou moeten zijn en zij wilden dolgraag dat het ook zo was. Het ROP geeft hen die mogelijkheden dat ieder kind verdient en dat elke jongen in ons centrum naar school kan gaan. Voor velen is het de eerste keer in hun leven. Hoewel wij nooit hun families kunnen vervangen, geven wij wel hoop voor hun toekomst door hen te voorzien van een opleiding en hen de steun en stabiliteit te geven die zij nodig hebben.’

‘Het Rwandan Orphans Project Centrum beschikt over een bijscholingsprogramma voor de basisopleiding voor die jonge leerlingen die achterop zijn geraakt in hun studie, door hun leven op straat, zoals dat vaak het geval is. Of voor hen, die nog nooit naar school zijn geweest. Wij geven ook aan lokale kinderen, van wie de familie te arm is om schoolgeld te betalen, de mogelijkheid om gratis naar onze school te gaan. Voor die jongens van onze school, die de basisschool opleiding hebben afgerond , financieren wij ook het voortgezet onderwijs, door het betalen van collegegeld, materialen en vervoer. Wij helpen diegenen die een studiebeurs hebben gekregen om naar de universiteit mogen gaan, met het betalen van hun registratie en andere kosten voor hun eerste jaar. Onze hoop is om in de toekomst ons eigen universitair
opleidingsprogramma aan te bieden, maar voor nu ligt dat doel buiten ons bereik. Voor studenten die op latere leeftijd naar school zijn gegaan en of moeite hebben met het academisch niveau, bieden wij hen de mogelijkheid aan om naar een school voor beroepsonderwijs te gaan. Om daar timmermansvaardigheden en monteurs vaardigheden te leren. Ondanks het feit dat wij, door ruimte gebrek in het centrum, alleen jongens in het Centrum huisvesten, betalen wij ook het schoolgeld van ongeveer tien vrouwelijke studenten uit arme gezinnen. Dit kunnen wij doen door de verkoop van spreien die worden gemaakt door onze medewerkers, aan bezoekers en toeristen in Rwanda. In totaal heeft het ROP de opvoeding van ongeveer 160 kinderen zowel binnen als buiten ons weeshuis
ondersteunt.’

African Projects - Orphaned Children At School - JC Dragons Heart EuropeWeeskinderen – Nu op School in Afrika

‘Wij zijn van mening dat onderwijs de sleutel vormt tot het openen van de deur van mogelijkheden voor deze kinderen. Dit geeft hun de kans om aan de cyclus van armoede te ontsnappen met een veelbelovende toekomst.’

‘Het ROP is een kleine, niet winstgevende, organisatie, die wordt gesteund door individuele schenkingen van kleine bedragen op maandelijkse basis. Elke maand hebben we moeite om genoeg geld bijeen te krijgen om het project voort te zetten. Ondanks dit hebben wij een grote visie voor uitbreiding van ons centrum om nog meer kinderen, ook meisjes te helpen. Op dit moment hebben we nauwelijks genoeg financiering om onze huidige werkzaamheden uit te voeren. Onze grootste kosten zijn het onderwijs, gevolgd door voedsel. Onze lange termijn doel is om genoeg geld in te zamelen waardoor wij ons eigen land kunnen kopen en daar onze eigen gebouwen, speciaal ontworpen voor onze behoeften, te bouwen. Op korte termijn willen wij ons blijven verbeteren door uitbreiding van ons huidige programma te bewerkstelligen. Met als doel om aan de kwetsbare kinderen van het ROP een grootst mogelijke leefomgeving en kansen te bieden.’

Emmanuel, 6

Emmanuel, 6 - An Orphan That Our Charity Helps in Rwanda in AfricaEmmanuel – Een Afrikaanse weeskind

Kleine Emmanuel was zo jong toen hij de straat op ging, dat hij niet eens weet waar zijn thuisgebied is. Net vijf, belandde op de straten van de hoofdstad van Rwanda, Kigali, als een van de vele stad straatkinderen.

Emmanuel werd wees toen hij ongeveer vier jaar oud was en op dat moment wist hij niet hoe zijn ouders waren overleden. Hij woonde na hun dood voor een paar maanden bij een tante. Maar er werd gezegd, dat hij slecht door haar werd behandeld en dat er vaak niet genoeg te eten was voor hen. Dus op de jonge leeftijd van vijf, besloot hij de straat op te gaan om het lot in eigen handen te nemen. Ondanks zijn vroege problemen, is Emmanuel een uitzonderlijk pientere en capabele jongen. Hij belandde in een gebied van de stad dat populair is bij internationale vrachtwagenchauffeurs en sliep onder de vrachtwagens. Daar volharde hij om Swahili te leren van hen. Hij vertelde het personeel dat hij regelmatig kinderen van school naar huis zag lopen en vroeg hen iedere middag wat ze die dag op school geleerd hadden. Zo leerde hij weer van hen.

Door Emmanuel zijn belangstelling in de wereld, al op jonge leeftijd en de drang om zoveel mogelijk te leren komt hem nu goed van pas. Sinds het begin van de basis school toen hij vorig jaar voor het eerst bij het ROP kwam is hij consequent een van de best presterende leerlingen in zijn klas.

African Charitable Projects - Mugisha, Rwandan OrphanMugisha, een wees in Rwanda

Mugisha, 10

Net als veel andere kinderen op het platteland van Rwanda, werd Mugisha geboren in een zeer arm gezin. Zijn vader – een overlevende van de genocide van 1994 – werd kreupel voor het leven. Hij zocht zijn vlucht in alcohol. Op een dag vermoordde hij, in dronken razenij, Mugisha’s moeder, terwijl de jongen in het huis was. Uit vrees voor zijn leven, vluchtte Mugisha het huis uit en vond zijn weg naar Kigali, Rwanda’s hoofdstad. Kort nadat zijn vader was gearresteerd en een gevangenisstraf van 30 jaar kreeg had Mugisha geen andere familie meer om de zorg voor hem op zich te nemen.

Mugisha wilde overleven door te bedelen om geld en ‘s nachts te slapen in de kleine openingen tussen de gebouwen. Hij wilde proberen om geld te verdienen voor eten door de verkoop van kleine stukjes afvalhout dat hij in de omgeving bij elkaar zocht. Mugisha vertelde dat hij zo ongeveer zes jaar leefde, maar vanwege zijn jonge leeftijd hebben we geen idee om te weten of dit juist is. Mugisha zou elke dag bedelen bij de winkel van een lokale zakenman. Op een dag sloop hij in zijn auto en weigerde naar buiten te komen en smeekte de man hem naar zijn huis
mee te nemen. Hij leefde vier maanden bij de man, maar was niet in staat naar school te gaan omdat de man kon zich niet veroorloven om zijn schoolgeld te betalen. De man vroeg de directeur van het ROP of wij hem naar ons centrum konden brengen, zodat hij goed kon worden verzorgd en
hij in staat zou zijn om naar school te gaan.

Dat was in juli 2010 en sindsdien is Mugisha altijd bij het Centrum geweest. Met zijn aparte stem en uitbundige persoonlijkheid, werd hij al snel populair bij de kinderen en het personeel. Ondanks zijn jonge leeftijd, familiegeschiedenis en het feit dat hij langere tijd op straat moest zien te overleven, toonde Mugisha vrij snel de volwassenheid en het vertrouwen van een jonge man, die ouder dan hij zelf is. Op school laat hij immense vooruitzichten zien. In feite, in zijn eerste termijn in de basis school behaalde hij de hoogste cijfers van zijn klas.