Voedselpakketten voor gezinnen

We bieden voedselpakketten aan voor gezinnen die gebruikmaken van deBruce Grove Youth Space, Tottenham, Londen, VK. Tottenham heeftmomenteel het hoogste werkloosheidspercentage in Londen (oktober 2020).

Sinds mei 2020 en tot december 2020 helpen we kwetsbare gezinnen inTottenham, Londen, tijdens de Covid-19 pandemie door maandelijks voor £250 aan voedsel en essentiële artikelen te kopen. De voorraden wordenvervolgens in pakketjes aan de gezinnen verdeeld.