Wij zetten ons in om de levenskansen voor zowel jong als oud in Europa en Afrika, die anders die kansen niet zouden krijgen, te vebeteren. Wij richten ons op degenen die, om verschillende redenen, niet instaat zijn zelf de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het on twikkelenvan een beter leven. Die redenen kunnen lichamelijk van aard zijn, verbandhouden met psychische oorzaken, kunnen ook het gevolg zijn van politieke onrust en armoede, ofwel een combinatie hiervan.

Lees verder

Wat doet JC Dragon's Heart Europe?

Ten eerste zoeken we naar andere organisaties of goede doelen die al samenwerken met de groepen mensen die we willen helpen. We voorzien hen van financiering waarmee ze hun werk op een duurzamere manier kunnen blijven leveren en zelfs kunnen uitbreiden. We ontwikkelen een nauw partnerschap met hen terwijl we de impact van onze ondersteuning volgen. Ten tweede voeren we projecten uit waarbij we rechtstreeks samenwerken met degenen die we willen helpen.

Hulp voor jongeren onder de 25

Jongeren onder de 25 in Europa en Afrika ondersteunen door fondsen te verstrekken die hen in staat stellen deel te nemen aan gezonde recreatieve activiteiten die ze zich anders niet zouden kunnen veroorloven.

Verlicht armoede

Bied artikelen en diensten aan personen in nood, of andere organisaties in Europa en Afrika, die werken om armoede te voorkomen of te verlichten.

Verlicht sociaal isolement

Zorg voor sociale steun aan ouderen.

Helpen bij het bevorderen van het onderwijs

Steun andereliefdadigheidsinstellingen in Europa en Afrika die tot doel hebben het onderwijs aan personen onder de 25 te bevorderen.

Onze recente projecten

Voedselpakketten voor gezinnen

Zorg voor voedselpakketten voor gezinnen met behulp van de Bruce Grove Youth Space, Tottenham, Londen, VK. Tottenham heeft momenteel het hoogste werkloosheidspercentage in Londen (oktober 2020).

Huis Madelief, Hoogvliet, Rotterdam, Nederland

Huis Madelief richt zich op ouderen die zelfstandig, alleen wonen en weinig of geen sociale contacten hebben. Het project nodigt die mensen uit om samen te komen en een ochtend door te brengen in ‘Huis Madelief’

Rwandan Orphans Project, Kigali, Rwanda

Het Rwandan Orphans Project (ROP) voorziet in basisbehoeften en onderwijs aan ongeveer 200 van de meest kwetsbare en verwaarloosde kinderen in Rwanda.

Sanjuro Martial Arts, Londen, Engeland

Sanjuro Martial Arts geeft speciale vechtsportles voor jongeren met het syndroom van Down, autisme, slechthorenden, slechtzienden of rolstoelen gebruiken van 11 tot 24 jaar oud.

Wilt u weten wat er speelt bij JC Dragon's Heart Europe?

Voer hieronder uw e-mailadres in om op de hoogte teblijven.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.