Rwandan Orphans Project, Kigali, Rwanda

Het Rwandan Orphans Project (ROP) voorziet in basisbehoeften en onderwijsaan ongeveer 200 van de meest kwetsbare en verwaarloosde kinderen inRwanda.

De kinderen die het project helpt, zijn onder meer slachtoffers van de genocidevan 1994, kinderen die een of beide ouders hebben verloren aan ziekten zoalsaids of malaria, en kinderen die getuige zijn geweest van de dood van eenouder door huiselijk geweld.

Deze kinderen, waarvan sommigen nog maar 5 jaar oud, worstelen om teoverleven in de straten van Kigali, wassen zich in riolen, bedelen in drukkestraten en gebruiken vaak drugs om de honger te stillen.

We zijn sinds 2012 bij ROP betrokken en in de beginperiode ondersteunden wehen met fondsen voor een tweede watertank, extra's met kerst, kleding voorde kinderen en basis EHBO-artikelen. De afgelopen twee jaar hebben wefinanciering verstrekt om het salaris van een van de leraren te betalen. Wijvinden onderwijs zo belangrijk!